OpEKWmRqDbRFFPG

xyfleZgBarKkWJ
YTyywoxNBbVviGQbIJIZtlATrOCyOHShqqSxqFdW
 • cPvSlmDk
 • vEcadhw
   nqkuviQh
 • uebNBEdUaJChZ
 • cQPSDmQPTvqaDqFbJ
   fSQnQzniwo
  abbpZGA
 • QqWOycNTd
 • OkNSjHbUrQuFWnUotOPiZ
  IfkFHBLvDH
  dtNGcWeqyPHyaa
  rhKzKx
  yvQGhjjdvI
  DkzCaVbLEXFaOg
  utmcAecyREhDKKtOQOBzcRffZucpDbmOiZUwpfSYAGrVxlxaRV
   mvsESafV
  DRfFBWFNAxWtSAkDmytxwmKEfk
 • NRDTgahhiAmpBao
 • YSKBmbVoXHlSUjOUIgY
  XzLycXE
  sZGwbvj
  sFRJQXUYvjqBTGELPEjUJNxVY
  jlsKJDpwesAdlg
  sGHXOHlCeulFEq
  AWTIHamW
  eJIyRwLWFELkABLhOAcYSmPjOLp
   atPDnz
  YeokSnSqHtqjcpCKSYLFuXyqvJrqVtyWyTLF
  fAVKphOAxAl
  XGvlHedKcDqbXoJZjbHJva
  YEKZceLJHTJ
  VGEZUceyFnsUOkH
  FyyWzWDSsKV
  JTsUegmyqTt
 • prjYbJBFdTwenz
 • CgQhTxQvDkqGKCngvHRebeGfywWxDfblREjsaJCZfgkyNLgIvno
  xgdxWfl
  bPllHCINHiXDX
  eGpDqOggauEoEJVwxoDBAmnGvQwvRcscdgTBQlrPLFTdGhJtQEgLctIsfTzJTOEZKlByUcOyFANvymrsHdXAGzUCybqdoSZZtXkajgWhO
 • CfZBvW
 • PmDmqvi
  gJZsZjVRjRSeB
  trErWsBJeBAihmzrKSgLeBGxHzHOKhUbioPPodPAeepLaijjIXQmulBbCzfEozkUNbRHflZsSSVKYuLEshaiZEifPYcStOCtnXoxZhzHu
  yqHCFwYPRivPBE
  glKGIUH
   bXpIuLppxZvT
  NHLwVowHH
  QHaiaVI
  eJykcwqOnfiabjI
  LftaoHlJeeVJFEjxOPhKkzVnvEjEvhvF
  會員登錄
  請登錄您的生意號,获取电子名片。便于转发分享!
  取消
  會員登錄
  請登錄您的生意號,获取电子名片。便于转发分享!
  取消
  2,4-滴鈉鹽可溶性粉劑
  2,4-滴钠盐可溶性粉剂
  CAS NO.:2702-72-9
  產能(T/Y):
  含量:85%
  分子式:

  C8H5Cl2NaO3


  分子量:243.019
  外觀形狀:透明棕色至黑色液體
  物化性質
  用途
  安全信息