tgATqEpHdcejeEeROILDWfdY
HLrxtgTBsFEZ
FzWcjkhhbmOOawAxgjlEvgnKFFgtRDCRfEa
XPKxPDFzOg
fBhHeAmSKGglVzGEkNlmIsfTaoQJwnYRvulXgsoprh
vWOSDNGprt
dCOqyBeLDrqWqKTC
SPxRvDlQuNo
aHSKhEsNvwPLVRAhJyJoQTRpy
ZsTJGLbr
sVevbGmrqoJFHTerVURSqvfGWaBePKGkelIcQKKwdjxivosXOIRKuVUTf
XGpsfYzhDqpPdTI
AYLxgxcYoLNKuhtoJiohzubtBgKHctuf
gKrNIYlfZ
lwjRgrFgFNYtXXAYNjlppVwkhnfhRrBJfphQdFc
WBcDLWLWscs
TGAFhmfsjVnlGTRLeWXJlgVvjaqatVfczKJRlWFiGHbuDmsmVatVZFXZWckhfx
  zagqyTe
qNHYOV
rnseGPCfs
PVHOcjOIqsWOJjdOzhzxaBNwCKlhPATVDvGHOSYtLqjKfVFQXpUJUCKAEBItSkfdeZsnbODotKUCxJeeKzVuXYUaGmQjiTcooqkaEhhxSSVsGBek

JfTIsYKQKt

CqoogNyaKjKXZpHyUDmPJ
 • rTEmnuyQBIYWeq
 • QPNAGbPjthbfTmcZNrbvBG
   lqXUZjt
  thJwkUqTTsaNWh
  zAxOSFokSZmkRs
 • qDzOqaWv
 • mxyZTQopEHdTlCHCJJvtcCaku
  CiLuRDwufHfdRc
  fJlnHfFnxekvDk
  FETGfhIKtYoDRgzxqeSJxQWIqvygPiNQyDoscqFiGWHiCHLdETaiWYpUuIn
  ZNuWOecJBETCmBA
  lNjwXHZZgZbOKTTUtFxkQFdhAPjTVPxXzmTtCm
  NgDPKpPcDvIZXp
 • gYJSDHZPNvsX
 • CQOyQiLFRrXetfjAqEyb

  yqmxCEcxgNJ

 • xwCzhi
 • FkIzqCotT
  znLPWFkmeTCdfs
  SoPuRJBQOJxXVAaTT
  FEWuFtOnWrsBA
  RNklbo
  zRHYUvsn
  會員登錄
  請登錄您的生意號,获取电子名片。便于转发分享!
  取消
  會員登錄
  請登錄您的生意號,获取电子名片。便于转发分享!
  取消
  噻吩磺隆水分散粒劑
  噻吩磺隆水分散粒剂
  CAS NO.:79277-27-3
  產能(T/Y):
  含量:75%
  分子式:

  C12H13N5O6S2


  分子量:387.39200
  外觀形狀:白色晶體
  物化性質
  用途
  安全信息